Friday, May 01, 2009

MP3 BATAK | MEGA SISTER | TIHAS

Paboa Tu Dongan di Facebook

MEGA SISTER | ALBUM ANDUNG NI NAMABALU

01. Mega Sister – Andung Ni Namabalu
02. Mega Sister - Tihas
03. Mega Sister - Pabulus
04. Mega Sister – Nungga Magodang Si Ucok On
05. Mega Sister – So Malos Dope Bunga
06. Mega Sister – Paningkotan Na Ma Ito
07. Mega Sister – Unang Sai Curiga
08. Mega Sister – Di Dolok Panatapan
09. Mega Sister – Boasa Marsandiwara
10. Mega Sister – Ise Mandok

Comments :

0 comments to “MP3 BATAK | MEGA SISTER | TIHAS”

 

Copyright © 2009 by Batak | Mp3 Lagu Batak